Webshopbetaling

DBO Incasso
Als wij direct na het leveren van uw product of dienst de rekening overnemen (juridisch en economisch eigendom) spreken we van Webshopbetaling. U kunt zich concentreren op de verkoop van product of dienst en DBO neemt het economisch en juridisch eigendom van de rekening over. Er wordt daarna afgerekend met u. DBO, op haar beurt, stuurt eventueel de rekening en herinneringen naar de consument.

Ook kunt u er voor kiezen zelf de herinneringen te versturen in dat geval nemen wij de vordering over na een met u afgesproken periode.