U bent gedagvaard

DBO Incasso
Dagvaarding ontvangen?

U heeft een dagvaarding van de deurwaarder ontvangen. U krijgt deze dagvaarding omdat u in ons systeem voorkomt met een openstaande vordering van één van onze opdrachtgevers. Een dagvaarding is een exploot waarbij u wordt opgeroepen ter terechtzitting te verschijnen. U kunt een dagvaarding herkennen aan de zwartgedrukte tekst ‘gedagvaard’ op de eerste pagina. Een dagvaarding bestaat uit meerdere pagina’s en wordt altijd door een deurwaarder uitgereikt. Hieronder geven wij kort aan wat de mogelijkheden zijn. 

U bent het eens met de vordering

In dat geval kunt u het totaal verschuldigde bedrag het beste voor de zittingsdatum bij DBO Incasso B.V. voldoen. Alleen indien het bedrag uiterlijk twee werkdagen vóór de in de dagvaarding vermelde zittingsdatum op de rekening van DBO Incasso is bijgeschreven of contant op het kantoor van DBO Incasso is voldaan, wordt de dagvaarding ingetrokken en vermijdt u verdere kosten. Indien er een bijlage bij de dagvaarding zit, staat hierop vermeld welk bedrag u moet voldoen en wanneer dit uiterlijk voldaan moet zijn. Indien er geen bijlage is bijgesloten, kunt u telefonisch contact opnemen om het totaal verschuldigde op te vragen.

Let op: wij dienen uiterlijk twee werkdagen voor de zittingsdatum te weten of het geld door ons is ontvangen. Als u per bank of giro betaalt, zijn wij pas op de hoogte van uw betaling zodra wij het dagafschrift hebben ontvangen. Het kan voorkomen dat wij het dagafschrift pas ontvangen nadat de termijn van twee werkdagen vóór de zittingsdatum is verstreken. In dit geval zullen wij de dagvaarding niet intrekken. De procedure vindt dan doorgang en u bent tevens de proceskosten verschuldigd. Wij adviseren u dan ook een bewijs van betaling naar ons te faxen (0229 – 74 40 55) of te mailen naar incasso@dboincasso.nl.

U bent het met de vordering eens, maar kunt door omstandigheden niet ineens en/of niet tijdig vóór de zittingsdatum betalen

In dit geval kunt u DBO Incasso een telefonisch/schriftelijk betalingsvoorstel doen, met toevoeging van uw inkomensgegevens en uitgaven, alsmede van uw schulden. Dit houdt niet in dat de dagvaarding wordt ingetrokken. De rechter zal dus worden gevraagd uitspraak te doen en de kosten van de procedure bent u ook verschuldigd.

U bent het niet eens met de vordering

In dit geval kunt u:

a. zelf schriftelijk verweer voeren of dit door een gemachtigde namens u laten doen.
Uw bezwaren tegen de vordering zet u op papier en levert u vóór de zitting, samen met kopieën van eventuele bewijsstukken, in tweevoud in bij de griffie. De griffie is het onderdeel van de rechtbank waar alle administratie rondom de zaken die aan de rechter zijn voorgelegd, wordt verzorgd. U kunt uw verweer ook per post versturen aan de griffie. Zorg ervoor dat uw verweer de kantonrechter tijdig bereikt. Denk er aan op de stukken de zittingsdatum en de namen van partijen te vermelden. U hoort daarna van de griffie hoe de zaak verder verloopt.

b. zelf mondeling verweer voeren op de zitting.
U kunt dit zelf doen of laten doen door een schriftelijk door u gemachtigd persoon. Ook als uw echtgeno(o)t(e) namens u verweer wil voeren, is een schriftelijke machtiging nodig. Een directeur die namens een rechtspersoon optreedt, dient een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel te overleggen. Houd er rekening mee dat er lange wachttijden voor de zitting kunnen ontstaan.

c. rechtskundige bijstand inroepen.
U kunt voor het voeren van verweer bijvoorbeeld ook een gerechtsdeurwaarder, advocaat of (afhankelijk van uw inkomen) het Juridisch Loket inschakelen. U dient deze deskundige vóór de zitting te raadplegen. Als u niet in staat bent een deskundige te betalen, dan kunt u het Juridisch Loket in uw gemeente of regio verzoeken de kosten van rechtsbijstand gedeeltelijk door de Staat te laten betalen. De deskundige kan u daarbij helpen.

Wat gebeurt er als u niets doet?

Indien u niet reageert op de dagvaarding, gaat de geplande rechtszaak door zonder uw reactie of aanwezigheid. De rechter spreekt een vonnis uit waarin wordt beoordeeld of de vordering terecht is. Een vonnis in een zaak waarin u niet hebt gereageerd heet een verstekvonnis; de vordering wordt in de meeste gevallen aan de eisende partij toegewezen.