Pre incasso

DBO Incasso

Pre-incasso, want voorkomen is beter dan genezen! Wanneer u niet direct over wilt gaan tot het nemen van incassomaatregelen, maar toch strenger wilt zijn voor uw debiteuren dan hebben wij een tweetal mogelijkheden voor u.

De pre-incasso sticker kunt u aanbrengen op uw facturen of aanmaningen om op deze manier de debiteur te wijzen op het feit dat u een team van specialisten achter u heeft staan als de debiteur verzuimd de vordering binnen de gestelde termijn te voldoen. In de praktijk is gebleken dat debiteuren 30 tot 40 % sneller betalen wanneer u deze sticker aanbrengt.

De pre-incasso brief is voor u een mogelijkheid om een brug te slaan tussen uw debiteurenbeheer en incassomaatregelen. Wanneer een debiteur niet betaalt naar aanleiding van uw herinneringen en aanmaningen, maar u nog geen incassomaatregelen wilt doorvoeren, is de pre-incasso brief een uitstekende mogelijkheid wat meer druk op uw debiteur uit te oefenen zonder dat deze te maken krijgt met incassomaatregelen. De pre-incasso brief bevat uw gegevens, gedrukt op briefpapier van DBO. De debiteur wordt daarin vriendelijk doch dringend verzocht binnen een gestelde termijn gehoor te geven aan uw verzoeken om betaling. Bij in gebreke blijven zal DBO de vordering definitief ter incasso in behandeling nemen.

De debiteur dient rechtstreeks aan u te voldoen inclusief te vorderen administratiekosten. Wanneer er na het versturen van de pré-incasso brief uiteindelijk nog niet voldaan wordt dan zullen wij de vordering daadwerkelijk ter incasso in behandeling nemen.