Klachtenprocedure

DBO Incasso

Indien u een opmerking en/ of klacht heeft over een van onze diensten kan dit op vier manieren kenbaar gemaakt worden;

  1. Telefonisch (0229-744050), indien genoemde klacht niet telefonisch kan worden afgehandeld verzoeken wij u klacht schriftelijk in te dienen
  2. Schriftelijk, naar DBO Incasso B.V., Postbus 70 1620 AB Hoorn
  3. Middels onze website www.dboincasso.nl
  4. Middels het email adres info@dboincasso.nl

Indien uw reactie een opmerking en/of klacht betreft welke u middels email en/of via de website aan ons gericht hebt, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging.

DBO Incasso B.V. zal de noodzakelijke maatregelen treffen om uw opmerking en/of klacht binnen 10 werkdagen te beantwoorden en deze naar tevredenheid af te handelen. Tussen de periode van ontvangst van uw opmerking en/of klacht en de beantwoording hiervan zullen wij ons incasso proces tijdelijk aanhouden zodat u tussentijds niet word aangeschreven.

Om onnodige vertraging in de afhandelingtijd te voorkomen benadrukken wij het belang om uw klacht duidelijk te voorzien van naam, adres, telefoonnummer en het DBO Incasso B.V. dossiernummer.

Indien uw opmerking en/of klacht door ons ontvankelijk dan wel niet ontvankelijk wordt verklaard maken wij u dit uiteraard kenbaar, in deze zal DBO Incasso B.V. na beantwoording van uw klacht het incasso proces voortzetten dan wel staken.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw opmerking en/of klacht welke volgens bovenstaande procedure is behandeld, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht met motivatie waarom u zich niet kunt verenigen met de afhandeling van uw opmerking en/of klacht schriftelijk in te dienen bij de directie van DBO Incasso B.V., Postbus 70 1620 AB Hoorn.

Na ontvangst van uw schrijven zal uw opmerking en/ of klacht opnieuw worden onderzocht. Zo mogelijk zal hier alsnog een passende oplossing voor worden gezocht.

Om onnodige vertraging in de afhandelingtijd te voorkomen benadrukken wij het belang om uw klacht duidelijk te voorzien van naam, adres, telefoonnummer en het DBO Incasso B.V. dossiernummer.

Let op: directieklachten worden alleen in behandeling genomen indien het reguliere klachtenproces is gevolgd.