Huur incasso

DBO Incasso

Wanneer u eigenaar bent van een bedrijfspand of woning en deze verhuurt, kan het voorkomen dat u te maken krijgt met huurachterstanden, uitblijven van betalingen voor herstelkosten en overige door u geleverde diensten. Ook in dit geval is DBO uw partner om deze achterstanden te incasseren. Het traject dat wij volgen is vergelijkbaar met het incassotraject. Een gerechtelijke ofwel uitzettingsprocedure zal echter sneller in gang worden gezet om zo verdere schade te beperken. Dit geldt niet alleen voor u als verhuurder, ook de rechtelijke macht acht het wenselijk dat huurachterstanden al in een vroeg stadium worden aangepakt om zo schade voor alle betrokkenen te beperken. Wij informeren u graag verder over onze mogelijkheden.