Gerechtelijke incasso

DBO Incasso

Wanneer uw debiteur niet aan haar verplichtingen wil voldoen in onze incassofase kunnen wij in overleg met u een gerechtelijke procedure opstarten. Dit betekent dat wij, na u voldoende over de (kosten)risico`s te hebben geïnformeerd en de vordering op haalbaarheid te hebben beoordeeld, de procedure zullen opstarten. Wij maken dan een dagvaarding op die wij laten tekenen door een deurwaarder ter plaatse. Vanaf dat moment buigt een rechter zich over de vordering en zal de debiteur de gelegenheid bieden zich te verweren. Zodra voor de rechter alles duidelijk is, zal deze een vonnis wijzen waarbij een veroordeling volgt. Wanneer de vordering wordt toegewezen, begeleiden wij de zaak ook volledig in het hierna te ondernemen executietraject.