Detachering

DBO Incasso

Naast de debiteurenbewaking biedt D.B.O. u de mogelijkheid om één van onze ervaren debiteurenbewakers, bij u op kantoor de debiteurenstand op orde te laten brengen en te verlagen. Dit kan fulltime zijn, voor een nader te bepalen periode, of voor een aantal dagen per maand. Er is namelijk altijd wel een situatie te bedenken waarin uw debiteurenbewaking aandacht te kort komt. Dit kan ontstaan door vakantie, expansie, ziekte, interne reorganisatie etc. Uw debiteurensaldo kan in zulke gevallen flink oplopen, u zult als ondernemer weten wat dat met zich meebrengt. Onze medewerker zal de (achterstallige) debiteurenportefeuille in kaart brengen en vervolgens de debiteuren aanschrijven of bellen.

Dit kan op uw eigen of op ons briefpapier. Wanneer één van onze ter zake kundig opgeleide medewerkers bij u op kantoor werkzaamheden verricht, kan hij/zij daarbij direct uw medewerkers trainen, zodat u na verloop van tijd zelf de kennis in huis heeft. Detachering heeft voor u als voordeel dat er iemand bij u op kantoor aanwezig is die direct aanspreekbaar is. De debiteurenbewaker kan u op ieder gewenst moment alle actuele informatie verschaffen.