Debiteurenbeheer

DBO Incasso

De economie valt of staat met een goed functionerend debiteurenbeheer. Steeds meer ondernemingen stellen dan ook vast dat een optimale inkomende geldstroom van groot belang is voor een gezonde groei. Echter, als ondernemer of verantwoordelijke voor de financiĆ«le administratie heeft u uw handen vol aan uw dagelijkse werkzaamheden zoals de verkoop, inkoop, boekhouding en het leidinggeven. Debiteurenbeheer komt dan vaak op de laatste plaats. Door velen wordt debiteurenbeheer dan ook als vervelende bezigheid gezien.

Zodra uw facturen de deur uit zijn, begint een nieuw hoofdstuk. U weet als geen ander dat u veel energie in de bewaking van uw debiteuren moet steken en dat allemaal in uw kostbare tijd. DBO biedt u de mogelijkheid om tijdelijk of permanent gebruik te maken van een ervaren externe debiteurenbewaker of credit manager. Bij debiteuren is een van de meest essentiĆ«le punten het tijdig en op de juiste wijze opvolgen van gemaakte afspraken. Dit zijn bijvoorbeeld ook afspraken die door DBO namens u in een herinnering worden gezet met betrekking tot opvolging.

Wanneer wij het debiteurenbeheer verzorgen zijn er een aantal mogelijkheden. U kunt er voor kiezen uw debiteurenbeheer geheel of gedeeltelijk aan ons uit te besteden. Wanneer wij uw debiteurenbeheer verzorgen, hebben wij alleen een kopie van de verzonden factuur nodig die wij vervolgens in ons traject opnemen. Binnen de daarvoor gestelde of afgesproken termijn verzenden wij een herinnering, gevolgd door telefonisch contact. In dit contact zullen wij altijd een betalingsafspraak maken met de debiteur. Deze afspraak wordt nauwlettend in de gaten gehouden en bij non-betaling volgen verdere maatregelen, zoals een aanmaning en wederom telefonisch contact.

Natuurlijk kan het ook zijn dat een debiteur een probleem heeft met de factuur. Een bedrag kan bijvoorbeeld niet kloppen. Wij nemen dan de taak op ons zorg te dragen dat de factuur wel voldaan wordt door het aandragen van de juiste gegevens bij uw debiteur. In dat geval hebben wij gegevens van u nodig. De benodigde informatie kan ons direct bij het aandragen van de factuur voor debiteurenbeheer worden aangereikt, maar kan ook achteraf bij u worden ingewonnen

Betalingen die na herinnering of aanmaning worden verricht, kunnen geschieden op de Stichting Beheer Derden Gelden DBO of op een rekening van uzelf. Het voordeel van de betaling bij ons laten storten is dat wij direct zien of er betaald is, zodat er geen onnodige herinneringen/ sommaties worden verzonden. Eens per week ontvangt u van ons een overzicht met de ontvangen betalingen, die direct aan u worden doorgestort.

Wanneer wij het debiteurenbeheer verzorgen werken wij conform afgesproken regel. Dit betekent dat wanneer wij aparte afspraken met debiteuren maken of maatregelen willen/ moeten nemen die niet zijn overeengekomen, u hiermee vooraf wordt verzocht accoord te zijn. We kunnen ook de volledige facturatie van uw bedrijf of een onderdeel daarvan overnemen. Bovendien bewaken wij vervolgens uw debiteuren. Voor meer informatie over deze dienst maken wij graag een afspraak met u.