Automatische incasso

DBO Incasso

DBO auto-incasso kan precies op de door u aangegeven datum automatisch de verschuldigde bedragen incasseren bij uw debiteuren. Op deze wijze kunnen wij voor u uw vorderingen snel en efficiënt innen. U bepaalt namelijk zelf het moment waarop wij voor u uw geld incasseren.

Als er gestorneerd wordt, treedt ons debiteurenbeheer traject in werking en zullen wij het bedrag wederom incasseren of uw debiteur verzoeken het bedrag per ommegaande alsnog zelf over te maken en in het vervolg zorg te dragen dat de automatische incasso geen problemen meer oplevert.

Uw vorderingen worden snel betaald en als er niet betaald wordt, neemt DBO de zorg uit handen. Wij verzorgen alles en dat maakt het voor u alleen maar makkelijker. De betaling van incasso’s geschiedt in één keer en u krijgt een overzicht van de ontvangen bedragen. U kunt telefonisch, schriftelijk of per e-mail aanleveren.