Veelgestelde vragen

Extra kosten?

Het bedrag dat in de brief vermeld staat, is het bedrag dat u aan DBO Incasso moet betalen. Dit bedrag bestaat uit twee delen: uw oorspronkelijke schuld én extra kosten. In deze extra kosten zitten de overeengekomen contractuele of wettelijke rente, de buitengerechtelijke incasso kosten en overige kosten.

De extra kosten worden niet door DBO Incasso bepaald. Of de kosten worden berekend volgens de van toepassing zijnde algemene voorwaarden maar in de meeste gevallen zijn ze vastgesteld door een onafhankelijke commissie (tarief Voorwerk II = staffel kantongerecht) en worden overeenkomstig de algemene voorwaarden van onze opdrachtgevers bij de schuld opgeteld. U bent verplicht deze extra kosten te betalen.

Alle betalingen die worden verricht nadat wij de zaak in behandeling hebben strekken in eerste instantie in mindering op de rente en incassokosten conform artikel 6:44 BW.


Andere veelgestelde vragen

Bescherming persoonsgegevens? De deurwaarder? Extra kosten? Hoe kunt u betalen? Hoe kunt u verder problemen voorkomen? Schuldsaneringen? U bent het niet eens met het bedrag dat u moet betalen? U gaat verhuizen? U kent ons al of wij kennen u al? Waarom krijgt u een brief van DBO Incasso? Wat betekent? Wie is DBO Incasso?