Veelgestelde vragen

Waarom krijgt u een brief van DBO Incasso?

U bent klant bij een van onze opdrachtgevers en u heeft uw rekening niet of niet volledig op tijd betaald. U bent hier herhaaldelijk door onze opdrachtgever of door ons op gewezen, echter zonder dat u over bent gegaan tot betaling van het  (restant)bedrag.

Onze opdrachtgever heeft ons nu gevraagd ervoor te zorgen dat u uw rekening alsnog betaalt. Daartoe heeft men ons de informatie over uw schuld gegeven. Wij voeren buitengerechtelijke maar ook gerechtelijke incassowerkzaamheden. Dat wil zeggen dat als u niet aan uw verplichtingen voldoet wij u ook in rechte zullen betrekken.

De door ons ingeschakelde deurwaarder zal dan de door ons vervaardigde dagvaarding bij u betekenen. De procedure zal dan worden voortgezet bij de Kantonrechter.


Andere veelgestelde vragen

Bescherming persoonsgegevens? De deurwaarder? Extra kosten? Hoe kunt u betalen? Hoe kunt u verder problemen voorkomen? Schuldsaneringen? U bent het niet eens met het bedrag dat u moet betalen? U gaat verhuizen? U kent ons al of wij kennen u al? Waarom krijgt u een brief van DBO Incasso? Wat betekent? Wie is DBO Incasso?